Hotline: 0913586143
Email: info@lilama10.com
Phim tài liệu: Ngược Đà Giang - Công ty Cổ phần LILAMA10

Tin tức mới

Công ty Cổ phần LILAMA10: Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018

21/04/2018
Sáng nay, ngày 21 tháng 04 năm 2018, Công ty Cổ phần LILAMA 10 đã tiến hành tổ chức Đại hội ...

Công ty Cổ phần LILAMA10: Tổ chức Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2018

20/04/2018
Với phương châm “Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ” Hội nghị đại biểu người lao động Công ty Cổ phần LILAMA10 ...

Công ty Cổ phần LILAMA10: Hoàn thành công tác lắp đặt Rotor tổ máy H6 - Nhà máy Thủy điện Hòa Bình

12/03/2018
     Sau thời gian 120 ngày khẩn trương và liên tục thực hiện dự án nâng cấp Hệ thống giám sát ...

Công ty Cổ phần LILAMA10: Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ IX - Nhiệm kỳ 2017 - 2022

07/08/2017
Ngày 05/08/2017 tại trụ sở Công ty Cổ phần LILAMA10 (Tòa nhà LILAMA10, phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam ...

Công ty Cổ phần LILAMA10: Tiến hành công tác lắp đặt kết cấu thép - Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1

06/07/2017
Ngày 2 tháng 7 năm 2017, Xí nghiệp lắp máy và xây dựng 10-1 thuộc Công ty Cổ phần LILAMA10 đã ...

Tin tức mới

Công ty Cổ phần LILAMA10: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

15/04/2017 07:02

Sáng nay, ngày 15 tháng 04 năm 2017, Công ty Cổ phần LILAMA 10 đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tại trụ sở làm việc Tòa nhà LILAMA 10, phố Tố Hữu, phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội với sự tham dự của 77 cổ đông, sở hữu và đại diện 7.984.027 cổ phần, chiếm 80.73% vốn điều lệ cùng các đại biểu là khách mời, các đối tác chiến lược, các nhà đầu tư tiềm năng, …

Đại hội đã thông qua với sự nhất trí cao các nội dung:

1. Báo cáo thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2017
2. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán
3. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016
4. Báo cáo thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2016 và phương án trả thù lao năm 2017
5. Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
6. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016.
7. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017

Đoàn Chủ tịch - Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần LILAMA10


Các cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông năm 2017


Ông Nguyễn Đức Tuấn – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2016

 
Ông Đặng Văn Long – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và Phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2017


Ông Trịnh Ngọc Tuấn Hùng – Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016; Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016; Báo cáo thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2016 và Phương án trả thù lao năm 2017; Báo cáo về việc lực chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017.

 
Ông Nguyễn Hoàng Hà – Trưởng ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016

 
Ông Lê Văn Đông – Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc TTTVTK Công ty trình bày Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2017-2022)
 
 
Các cổ đông bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ III (2017-2022)

 
Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022) ra mắt tại Đại hội
 

Các thành viên BKS nhiệm kỳ III (2017-2022) ra mắt tại Đại hội

Hải Hà
 
Các tin khác

Đối tác

  • title
  • title
  • title
  • title
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10
Địa chỉ: Tòa nhà LILAMA10
Phố Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Tel: 024.38649.584 - Fax: 024.38649.581 
Email: info@lilama10.com
Website:  http://www.lilama10.com; http://www.lilama10.com.vn
Bookmark and Share
Close