Hotline: 0913586143
Email: info@lilama10.com
Phim tài liệu: Ngược Đà Giang - Công ty Cổ phần LILAMA10

Tin tức mới

Công ty Cổ phần LILAMA10: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

20/04/2019
Sáng nay, ngày 20 tháng 04 năm 2019, Công ty Cổ phần LILAMA 10 đã tiến hành tổ chức Đại hội ...

Công ty Cổ phần LILAMA10: Hội nghị người lao động năm 2019

19/04/2019
Với phương châm “Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ” Hội nghị đại biểu người lao động Công ty Cổ phần LILAMA10 ...

Công ty Cổ phần LILAMA10: Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018

21/04/2018
Sáng nay, ngày 21 tháng 04 năm 2018, Công ty Cổ phần LILAMA 10 đã tiến hành tổ chức Đại hội ...

Công ty Cổ phần LILAMA10: Tổ chức Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2018

20/04/2018
Với phương châm “Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ” Hội nghị đại biểu người lao động Công ty Cổ phần LILAMA10 ...

Công ty Cổ phần LILAMA10: Hoàn thành công tác lắp đặt Rotor tổ máy H6 - Nhà máy Thủy điện Hòa Bình

12/03/2018
     Sau thời gian 120 ngày khẩn trương và liên tục thực hiện dự án nâng cấp Hệ thống giám sát ...

Tin tức mới

Công ty Cổ phần LILAMA10: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

20/04/2019 14:37

Sáng nay, ngày 20 tháng 04 năm 2019, Công ty Cổ phần LILAMA 10 đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tại trụ sở làm việc Tòa nhà LILAMA 10, phố Tố Hữu, phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội với sự tham dự của 70 cổ đông, sở hữu và đại diện 8.382.845 cổ phần, chiếm 84.76% vốn điều lệ cùng các đại biểu là khách mời, các đối tác chiến lược, các nhà đầu tư tiềm năng, …

 Đại hội đã thông qua với sự nhất trí cao các nội dung:

1. Báo cáo thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2019
2. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán
3. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018
4. Báo cáo Tờ trình: Kế hoạch tài chính – Tín dụng năm 2019
5. Báo cáo thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2018 và phương án trả thù lao năm 2019
6. Báo cáo Tờ trình: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
7. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.
8. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018.
9. Báo cáo Tờ trình: Về việc rút, bổ sung, cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty và Sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019
 Đoàn Chủ tịch - Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần LILAMA10


Các cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông năm 2019

 
Ông Đặng Văn Long – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2019


Ông Trịnh Ngọc Tuấn Hùng – Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018; Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018; Kế hoạch tài chính tín dụng năm 2019; Báo cáo thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2018 và Phương án trả thù lao năm 2019; Báo cáo về việc lực chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019.


Ông Nguyễn Đức Tuấn – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Tờ trình ban hành Quy chế quản trị nội bộ.

 
Ông Nguyễn Hoàng Hà – Trưởng ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, nhiệm vụ năm 2019
 

Ông Phạm Khắc Tuyên – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về việc rút, bổ sung, cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty và Sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh


Các cổ đông bỏ phiếu thông qua các nội dung tại Đại hội
 

Ông Nguyễn Hải Hà – Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019

 
Hải Hà

Các tin khác

Đối tác

  • title
  • title
  • title
  • title
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10
Địa chỉ: Tòa nhà LILAMA10
Phố Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Tel: 024.38649.584 - Fax: 024.38649.581 
Email: info@lilama10.com
Website:  http://www.lilama10.com; http://www.lilama10.com.vn
Bookmark and Share
Close