Hotline: 0913586143
Email: info@lilama10.com
Phim tài liệu: Ngược Đà Giang - Công ty Cổ phần LILAMA10

Tin tức mới

Công ty Cổ phần LILAMA10: Tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XII

12/06/2020
Trong 2 ngày 11 và 12/6/2020, Đảng bộ Công ty Cổ phần LILAMA10 đã tổ chức Đại hội lần thứ XII, ...

Công ty Cổ phần LILAMA10: Tổ chức Đại hội đồng Cổ đồng thường niên năm 2020

23/05/2020
Sáng nay, ngày 23 tháng 05 năm 2020, Công ty Cổ phần LILAMA 10 đã tiến hành tổ chức Đại hội ...

Nhà máy Xi măng Tân Thắng - Dấu ấn của những người thợ Lilama10

11/12/2019
Chỉ trong vòng 17 tháng, từ ngày 21/06/2018 đến ngày 17/11/2019, Nhà máy Xi măng Tân Thắng (Quỳnh Lưu, Nghệ An), ...

Công ty Cổ phần LILAMA10: Ký hợp đồng Dự án Cái Lớn - Cái Bé

10/10/2019
Hôm nay ngày 10 tháng 10 năm 2019, Liên danh Nhà thầu Công ty CP LILAMA10 - Công ty TNHH Trung ...

Công ty Cổ phần LILAMA10: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

20/04/2019
Sáng nay, ngày 20 tháng 04 năm 2019, Công ty Cổ phần LILAMA 10 đã tiến hành tổ chức Đại hội ...

Tin tức mới

Công ty Cổ phần LILAMA10: Tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XII

12/06/2020 17:39

Trong 2 ngày 11 và 12/6/2020, Đảng bộ Công ty Cổ phần LILAMA10 đã tổ chức Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tới dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Minh Tâm - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai, cùng các đồng chí trong Tổ công tác số 6 chỉ đạo Đại hội của Quận ủy Hoàng Mai. Tham gia đại hội có 89 Đảng viên trực thuộc Đảng bộ Công ty.

 Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần LILAMA10 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức vào thời điểm Công ty đang tập trung mọi nguồn lực thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, hoàn thành các dự án đúng tiến độ đảm bảo chất lượng, an toàn, hiệu qủa;.

Lãnh đạo Quận ủy Hoàng Mai tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội
 
Với phương châm “ Đoàn kết, dân chủ, năng động sáng tạo, phát huy mọi nguồn lực xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, xây dựng Công ty phát triển toàn diện, bền vững”, Đại hội cần tập trung đánh giá những kết quả đã làm được, chưa làm được, những ưu điểm, hạn chế trong nhiệm kỳ qua, rút ra những bài học trong lãnh đạo, chỉ đạo. Đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể và những giải pháp tốt nhất để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội còn có nhiệm vụ quan trọng là tham gia đóng góp vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII và dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ quận Hoàng Mai lần thứ IV, bầu Ban chấp hành Đảng bộ khóa XII và đoàn Đại biểu đi dự Đại biểu Đảng bộ Quận Hoàng Mai, lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Minh Tâm - Phó Bí thư thường trực Quận ủy Hoàng Mai phát biểu và chỉ đạo tại Đại hội
 
Thực hiện Nghị quyết Đại hội XI và Chỉ thị của Quận ủy Hoàng Mai, Thành ủy Hà Nội về đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên, Đảng ủy đã thường xuyên đôn đốc các Chi bộ, lãnh đạo các đơn vị quan tâm bồi dưỡng những quần chúng ưu tú, xuất sắc để giới thiệu kết nạp Đảng. Nhiệm kỳ 2015-2020 toàn bộ Đảng bộ đã xem xét, đề nghị Quận ủy ra quyết định kết nạp được 12 đảng viên mới.
 
Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được chú trọng, trọng tâm là thực hiện đồng bộ có hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về “ Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến” “ tự chuyển hóa” trong nội bộ”.
 
Trong những năm qua, Đảng ủy đã vận dụng nhiều hình thức tuyên truyền giáo dục phong phú, thực hiện gắn kết các hoạt động sinh hoạt thường kỳ của Đảng ủy, Chi bộ và các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội với truyên truyền, giáo dục, vận động thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được các Chi bộ thường xuyên đưa vào sinh hoạt, cán bộ đảng viên tích cực hưởng ứng.

Dưới sự lãnh đạo của Quận ủy Hoàng Mai, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Cổ phần LILAMA10 đã chỉ đạo toàn Đảng bộ nghiêm túc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Điều lệ Đảng và các văn bản hướng dẫn thi hành Điều lệ, Nghị quyết của Đảng.

Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội
 
Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần LILAMA10 lần thứ XI, Đảng bộ Công ty Cổ phần LILAMA10 đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận tuy nhiên vẫn còn những hạn chế, tồn tại cần khắc phục.

Bầu Ban chấp hành khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025
 
Nhiệm kỳ vừa qua, toàn Đảng bộ đã có nhiều chuyển biến tích cực trong nhận thức, nghiêm túc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện cơ bản hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần LILAMA10 lần thứ XI đã đề ra; nhiều nhiệm vụ đã hoàn thành xuất sắc vượt chỉ tiêu, kết quả đạt được có ý nghĩa rất lớn. Cụ thể:
 
Trong sản xuất kinh doanh, Giai đoạn 2015- 2020, Công ty Cổ phần LILAMA10 đã hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XI đề ra, đảm bảo đủ việc làm thường xuyên cho người lao động với mức thu nhập ngày càng được nâng cao, thực hiện tốt chế độ chính sách, đời sống của người lao động được ổn định. Cụ thể: giai đoạn này, Công ty đã hoàn thành bàn giao đưa vào vận hành các dự án lớn, trọng điểm Quốc gia như: Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 và Vĩnh Tân 4 mở rộng; Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn; Nhà máy Xi măng Tân Thắng; Nhà máy Xi măng Xuân Thành và đặc biệt là Nhà máy Thủy điện Lai Châu công suất 1200MW đã hoàn thành vượt tiến độ do Quốc hội đề ra 01 năm, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho đất nước.

Hiện nay, Công ty Cổ phần LILAMA10 đang triển khai thi công nhiều dự án lớn, trọng điểm của đất nước như: Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1, Nhiệt điện Nghi Sơn 2, Nhà máy Lọc hóa dầu Long Sơn, Nhà máy Luyện đồng Lào Cai, Dự án đập ngăn mặn sông Trà Khúc, Dự án Cái Lớn – Cái bé và các dự án tại nước ngoài: Nhà máy phân đam A/U tại Brunei, Nhà máy Thủy điện Sendje (CH Ghi Nê Xích đạo).
 
 
Ban chấp hành Đảng bộ Công ty Cổ phần LILAMA10 khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội

 
Quan tâm giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống trong sạch, lành mạnh cho cán bộ, đảng viên; giữ tốt đoàn kết nội bộ, xây dựng được mối quan hệ lao động hài hòa ổn định trong doanh nghiệp; duy trì tốt công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Xây dựng và chỉ đạo có hiệu qủa các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội trong đơn vị, phát huy tốt vai trò đại điện người lao động của tổ chức Công đoàn, vai trò xung kích của Đoàn Thanh niên, Ban nữ công quần chúng, chăm lo công tác vận động quần chúng và thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới.

Từ thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ rút ra những bài học kinh nghiệm như sau:
Không ngừng phát huy truyền thống đoàn kết nhất trí của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, sự nhiệt tình, tính tiên phong gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, đồng thời tăng cường phối kết hợp sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ với chính quyền trong xây dựng và tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
 
Thực hiện tốt công tác cán bộ Đảng ủy và các Chi bộ nhằm nâng cao năng lực, sức chiến đấu của cấp ủy và hiệu quả quản lý, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; Chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ, đặc biệt là những cán bộ trẻ, có năng lực.

Lãnh đạo Quận ủy Hoàng Mai và BCH Đảng ủy khóa XII nhiệm kỳ 2020-2025 tặng hoa các đồng chí nguyên là Ủy viên BCH Đảng ủy khóa XI (nhiệm kỳ 2015-2020)

Duy trì chế độ sinh hoạt, đề cao nguyên tắc tập trung tập trung dân chủ, quyết tâm đổi mới phương pháp lãnh đạo, phong cách làm việc theo hướng bám sát cơ sở, nâng cao trách nhiệm của các Đảng viên phụ trách lĩnh vực, các Bí thư Chi bộ và lãnh đạo đơn vị.

Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn hoạt động của cơ sở, ngăn chặn và xử lý những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, các hành vi tiêu cực, vi phạm Điều lệ Đảng, vi phạm các quy chế, quy định của đơn vị, pháp luật của Nhà nước.

Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội trong đơn vị bám sát Nghị quyết của Đảng, tuyên truyền để cán bộ, công nhân, viên chức nắm được chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
 
Với tinh thần đoàn kết dân chủ, Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần LILAMA10 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội cũng đã nhất trí thông qua một số dự thảo Nghị quyết đại hội, tiến hành bầu Ban chấp hành khóa mới gồm 09 đồng chí, bầu 04 đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Đồng chí Đặng Văn Long được tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư Đảng uỷ, Đồng chí Cao Tuấn Mai giữ chức danh Phó Bí thư Đảng ủy, Đồng chí Nguyễn Hải Hà giữ chức danh Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công ty Cổ phần LILAMA10 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hải Hà

Các tin khác

Đối tác

  • title
  • title
  • title
  • title
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10
Địa chỉ: Tòa nhà LILAMA10
Phố Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Tel: 024.38649.584 - Fax: 024.38649.581 
Email: info@lilama10.com
Website:  http://www.lilama10.com; http://www.lilama10.com.vn
Bookmark and Share
Close