Hotline: 0913586143
Email: info@lilama10.com
Phim tài liệu: Ngược Đà Giang - Công ty Cổ phần LILAMA10

Tin tức mới

Công ty Cổ phần LILAMA10: Tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XII

12/06/2020
Trong 2 ngày 11 và 12/6/2020, Đảng bộ Công ty Cổ phần LILAMA10 đã tổ chức Đại hội lần thứ XII, ...

Công ty Cổ phần LILAMA10: Tổ chức Đại hội đồng Cổ đồng thường niên năm 2020

23/05/2020
Sáng nay, ngày 23 tháng 05 năm 2020, Công ty Cổ phần LILAMA 10 đã tiến hành tổ chức Đại hội ...

Nhà máy Xi măng Tân Thắng - Dấu ấn của những người thợ Lilama10

11/12/2019
Chỉ trong vòng 17 tháng, từ ngày 21/06/2018 đến ngày 17/11/2019, Nhà máy Xi măng Tân Thắng (Quỳnh Lưu, Nghệ An), ...

Công ty Cổ phần LILAMA10: Ký hợp đồng Dự án Cái Lớn - Cái Bé

10/10/2019
Hôm nay ngày 10 tháng 10 năm 2019, Liên danh Nhà thầu Công ty CP LILAMA10 - Công ty TNHH Trung ...

Công ty Cổ phần LILAMA10: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

20/04/2019
Sáng nay, ngày 20 tháng 04 năm 2019, Công ty Cổ phần LILAMA 10 đã tiến hành tổ chức Đại hội ...

Tin tức mới

Công ty Cổ phần LILAMA10: Tổ chức Đại hội đồng Cổ đồng thường niên năm 2020

23/05/2020 15:22

Sáng nay, ngày 23 tháng 05 năm 2020, Công ty Cổ phần LILAMA 10 đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tại trụ sở làm việc Tòa nhà LILAMA 10, phố Tố Hữu, phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội với sự tham dự của 55 cổ đông, sở hữu và đại diện 8.811.217 cổ phần, chiếm 89.09% vốn điều lệ cùng các đại biểu là khách mời, các đối tác chiến lược, các nhà đầu tư tiềm năng, …

 Đại hội đã thông qua với sự nhất trí cao các nội dung:

1. Báo cáo thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2020
2. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán
3. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019
4. Báo cáo Tờ trình: Kế hoạch tài chính – Tín dụng năm 2020
5. Báo cáo thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2019 và phương án trả thù lao năm 2020
6. Báo cáo Tờ trình: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
7. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.
8. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020

 Đoàn Chủ tịch - Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần LILAMA10
 
 
Các cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông năm 2020

 
Ông Đặng Văn Long – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và Phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2020
 
 
Ông Trịnh Ngọc Tuấn Hùng – Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019; Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019; Kế hoạch tài chính tín dụng năm 2020; Báo cáo thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2019 và Phương án trả thù lao năm 2020; Báo cáo về việc lực chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020.
 
 
Ông Phạm Khắc Tuyên – Thành viên HĐQT trình bày: Tờ trình Phê duyệt quyết toán tiền lương, thù lao của TV HĐQT, TV BKS, cán bộ quản lý, thư ký năm 2019 và Phương án tiền lương, thù lao của TV HĐQT, TV BKS, cán bộ quản lý, thư ký năm 2020.
 
 
Ông Nguyễn Đức Tuấn – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

 
 
Ông Nguyễn Hoàng Hà – Trưởng ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, nhiệm vụ năm 2020
 
 
Các cổ đông bỏ phiếu thông qua các nội dung tại Đại hội
 
 
Ông Nguyễn Hải Hà – Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020

 
Hải Hà
 


Các tin khác

Đối tác

  • title
  • title
  • title
  • title
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10
Địa chỉ: Tòa nhà LILAMA10
Phố Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Tel: 024.38649.584 - Fax: 024.38649.581 
Email: info@lilama10.com
Website:  http://www.lilama10.com; http://www.lilama10.com.vn
Bookmark and Share
Close