Hotline: 0913586143
Email: info@lilama10.com
Phim tài liệu: Ngược Đà Giang - Công ty Cổ phần LILAMA10

Tin tức mới

Cận cảnh

17/06/2021
Cận cảnh 'SIÊU' cống thủy lợi lớn nhất Việt Nam lắp xong 11 cửa van 'KHỔNG LỒ'   'Siêu' công trình cống thủy ...

Công ty Cổ phần LILAMA10: Ký hợp đồng Dự án Nhà máy Thủy điện IALY mở rộng

27/04/2021
Chiều nay, ngày 27 tháng 04 năm 2021, Ban QLDA điện 2 (Tập đoàn Điện lực Việt Nam – EVN) tổ ...

Công ty Cổ phần LILAMA10 tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021

24/04/2021
Sáng nay, ngày 24 tháng 04 năm 2021, Công ty Cổ phần LILAMA 10 đã tiến hành tổ chức Đại hội ...

Công ty Cổ phần LILAMA10: Hội nghị người lao động năm 2021

23/04/2021
Với phương châm “Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ” Hội nghị đại biểu người lao động Công ty Cổ phần LILAMA10 ...

Tin tức mới

Công ty Cổ phần LILAMA10 tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021

24/04/2021 15:35

Sáng nay, ngày 24 tháng 04 năm 2021, Công ty Cổ phần LILAMA 10 đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại trụ sở làm việc Tòa nhà LILAMA 10, phố Tố Hữu, phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội với sự tham dự của 51 cổ đông, sở hữu và đại diện 8.865.719 cổ phần, chiếm 89.63% vốn điều lệ cùng các đại biểu là khách mời, các đối tác chiến lược, các nhà đầu tư tiềm năng, …

  Đại hội đã thông qua với sự nhất trí cao các nội dung:

Nội dung 1: Báo cáo về hoạt động SXKD năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021
Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và nhiệm vụ 2021
Nội dung 3: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020
Nội dung 4: Kế hoạch tài chính - tín dụng năm 2021
Nội dung 5: Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020
Nội dung 6: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021
Nội dung 7: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và nhiệm vụ 2021
Nội dung 8: Tờ trình phê duyệt tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và phương án kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2021
Nội dung 9: Tờ trình điều chỉnh, bổ sung Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty Cổ phần Lilama 10 giai đoạn 2020-2025; định hướng đến năm 2030
Nội dung 10: Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Lilama 10 phù hợp với luật doanh nghiệp
Nội dung 11: Tờ trình về việc ban hành quy chế quản trị nội bộ
Nội dung 12: Tờ trình về việc ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
Nội dung 13: Tờ trình về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
Nội dung 14: Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT Quyết định đầu tư tài sản có gía trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chinh gần nhất của công ty năm 2021 để đầu tư Tòa nhà Lilama 10- giai đoạn II
Nội dung 15: Thông qua tiếp tục tìm kiếm ứng viên HĐQT độc lập


MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021
 

 Đoàn Chủ tịch - Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần LILAMA10
 
 
 
Các cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông năm 2021

 
 
Ông Đặng Văn Long – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2021
 


 Ông Nguyễn Đức Tuấn – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
 
 
 
 
Ông Nguyễn Hoàng Hà – Trưởng ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, nhiệm vụ năm 2021
 
 
 

Các cổ đông bỏ phiếu thông qua các nội dung tại Đại hội
 
 
 

Ông Nguyễn Hải Hà – Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021

 
Hải Hà

Các tin khác

Đối tác

  • title
  • title
  • title
  • title
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10
Địa chỉ: Tòa nhà LILAMA10
Phố Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Tel: 024.38649.584 - Fax: 024.38649.581 
Email: info@lilama10.com
Website:  http://www.lilama10.com; http://www.lilama10.com.vn
Bookmark and Share
Close